DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Den här manualen beskriver hur Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) utför tillsyn enligt lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Manualen är ett levande dokument som vi uppdaterar löpande.

Granskning

Här finns snabbingångar för de vanligaste granskningsuppgifterna.

Senaste ändringar

Datum Kommentar
Ändrad tillämpningsanvisning för 1.4.4, med åtföljande ändring av kontrollmetoder.
Filterfunktion för att dölja kontroller som inte är relevanta vid granskning av otaggade PDF-dokument.
Verktygsfälten för att underkänna avsnitt är nu riktiga verktygsfält (intern navigering med pilar). Förbättrad funktion för taggar, med möjlighet att inaktivera en tagg.