DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Den här manualen beskriver hur Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) utför tillsyn enligt lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Granskning

Här finns snabbingångar för de vanligaste granskningsuppgifterna.

Senaste ändringar

Datum Kommentar
Nya funktioner: taggar för underkända avsnitt, kopiera förväntningar.
Förtydligande om rubriknivåer (9.1.3.1).
Ny kontroll för 9.3.3.2.
Version 1.0 publicerad.