DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Granska dokument

Inledning

Använd samma granskningsprotokoll som du skapat för webbsidor.

Innan du börjar granska ett dokument

 1. Sätt dokumentets status till Pågår i urvalsdokumentet.

 2. Ladda ned dokumentet och spara det under Dokument i granskningsmappen (se sparade dokument).

 3. Granska dokumentet enligt metodiken på denna sida och notera varje underkänt krav på bladet Anmärkningar i protokollet; se Anmärkningar.

Avsnittslänkar öppnas i en separat vy.

Störande

Börja med en okulärbesiktning av dokumentet för att säkerställa att det inte finns något innehåll som riskerar att distrahera eller störa användare.

Ljudkontroll

Avsnitt
10.1.4.2 A
Förutsättningar
Ljud spelas upp automatiskt när dokumentet laddas, och varar i mer än 3 sekunder.
Kontroll

Minst ett av följande är sant:

 • ljudet går att pausa eller stoppa
 • ljudvolymen går att sänka utan att ändra systemets ljudvolym.

Rörligt innehåll

Avsnitt
10.2.2.2 A
Förutsättningar
Det finns innehåll som rör sig, blinkar, skrollar eller uppdateras automatiskt och pågår under minst 5 sekunder.
Kontroll
Blinkande, skrollning, rörelser och automatisk uppdatering går att pausa, stoppa eller dölja.

Flimmer

Avsnitt
10.2.3.1 A
Förutsättningar
Det finns innehåll som flimrar eller blinkar.
Kontroll
Inget innehåll flimrar mer än 3 gånger under en sekund.

Detta är särskilt viktigt för ytor med mättad röd färg.

Innehåll

Börja med att använda den inbyggda tillgänglighetskontrollen i redigeringsprogrammet för det aktuella dokumentformatet, till exempel Adobe Acrobat eller Microsoft Word.

Tillgänglighetskontroll finns under verktyget Tillgänglighet
När du granskar PDF-dokument, börja med att välja Tillgänglighetskontroll i verktyget Tillgänglighet.
Fäll ut menyn Felsök
När du granskar Word-dokument, börja med att gå till fliken Granska och välja Felsök | Kontrollera tillgänglighet.

Tolkningsbart

Avsnitt
10.4.1.1 A
Kontroll
Dokumentet går att läsa in och presentera, antingen via ett tilläggsprogram i webbläsaren eller med en separat programvara för läsning av det aktuella dokumentformatet.

Dokumenttitel

Avsnitt
10.2.4.2 A
Kontroll
Dokumentet har en titel som beskriver dess innehåll eller syfte.
Metod (PDF)
 1. Kontrollera att Titel är godkänt i panelen Tillgänglighetskontroll.
 2. Öppna dokumentegenskaper (Ctrl+d) och kontrollera att en beskrivande titel är angiven under fliken Beskrivning.
Metod (Word)
Gå till Arkiv | Info och kontrollera att en titel finns angiven under Egenskaper.

Dokumentets språk

Avsnitt
10.3.1.1 A
Kontroll
Dokumentets huvudsakliga språk är maskinläsbart.
Metod (PDF)
 1. Kontrollera att Primärt språk är godkänt i panelen Tillgänglighetskontroll.
 2. Öppna dokumentegenskaper (Ctrl+d) och kontrollera att rätt språk är angivet under fliken Avancerat.

Språkändringar

Avsnitt
10.3.1.2 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller ord, fraser eller andra innehållsdelar som har ett annat språk än omgivande text.
Kontroll
Språkförändringar är maskinläsbart angivna.
Metod (PDF)
 1. Markera ordet och välj Sök tagg från markering i panelmenyn i panelen Taggar.
 2. Högerklicka på taggen i taggpanelen och välj Egenskaper….
 3. Kontrollera att rätt språk är valt under fliken Tagg.
Metod (Word)
Ställ markören i ordet och välj Språk | Ange redigeringsspråk… på fliken Granska. Kontrollera att rätt språk är markerat.
Undantag
Egennamn, tekniska termer, ord på obestämt språk samt lånord och fraser som tagits upp i den omgivande textens språk.

Innehållsordning

Avsnitt
10.1.3.2 A
Förutsättningar
Innehållets ordning har inverkan på dess betydelse.
Kontroll
Innehållet kommer i en meningsfull ordning.
Metod (taggad PDF)
Öppna panelen Taggar och använd piltangenterna för att gå igenom hela dokumentet och kontrollera att läsordningen är korrekt. Öppna och kontrollera alla undernivåer.
Metod (otaggad PDF)
Öppna panelen Innehåll och använd piltangenterna för att gå igenom hela dokumentet och kontrollera att läsordningen är korrekt. Öppna och kontrollera alla undernivåer.
Metod (Word)
 1. Visa markeringsfönstret: på fliken Start, välj Markera | Markeringsfönster…. Bläddra igenom dokumentet och kontrollera att markeringsordningen är meningsfull. (Observera att markeringsfönstret visar objekten i fallande ordning, alltså det första objektet längst ned i listan.)
 2. På filken Start, välj Sök | Gå till… | Tabell och navigera igenom alla tabeller i dokumentet. För varje dokument, klicka i första cellen och navigera igenom tabellen med Tabb för att se att läsriktningen är korrekt.

Taggat format

Avsnitt
10.1.3.1 A
Förutsättningar
Dokumentet är ett PDF-dokument.
Kontroll
Dokumentet använder taggat format.
Metod (PDF)
 1. Kontrollera att Taggad PDF är godkänt i panelen Tillgänglighetskontroll.
 2. Öppna panelen Taggar och kontrollera att det finns taggar.

Tabeller

Avsnitt
10.1.3.1 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller tabellinformation (och använder taggat format om det är en PDF).
Kontroll
Tabeller är uppmärkta som sådana, och rubrikceller går att identifiera på ett maskinläsbart sätt.
Metod (PDF)
 1. Kontrollera att Tabeller är godkänt i panelen Tillgänglighetskontroll.
 2. Kontrollera i panelen Taggar att rubrik- och dataceller är korrekt taggade.
Metod (Word)
 1. Gå till Sök | Avancerad sökning… | Gå till.
 2. Välj Tabell i listan Gå till.
 3. Klicka Nästa tills du gått igenom alla tabeller i dokumentet, och kontrollera att allt som ser ut som tabeller är uppmärkt som tabeller.
 4. Klicka i första raden på varje tabell, välj Tabellverktyg | Design och kontrollera att Rubrikrad eller Första kolumnen är markerad.

Listor

Avsnitt
10.1.3.1 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller listinformation (och använder taggat format om det är en PDF).
Kontroll
Listor är uppmärkta som sådana.
Metod (PDF)
 1. Kontrollera att Listor är godkänt i panelen Tillgänglighetskontroll.
 2. Kontrollera i panelen Taggar att listor och element är korrekt taggade.
Metod (Word)
Ställ markören i listan och kontrollera att ikonen för punktlista eller numrerad lista är markerad på flike Start.

Rubriker

Avsnitt
10.1.3.1 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller rubriker (och använder taggat format om det är en PDF).
Kontroll
Rubrikerna är uppmärkta som rubriker på ett maskinläsbart sätt.
Kontroll
Inga mellanliggande rubriknivåer har utelämnats.
Metod (PDF)
 1. Kontrollera att Rubriker är godkänt i panelen Tillgänglighetskontroll.
 2. Kontrollera i panelen Taggar att inga rubriknivåer utelämnats.
 3. Bläddra igenom dokumentet och kontrollera att allt som ser ut som rubriker är taggat som rubriker: markera texten och välj Sök tagg från markering i panelmenyn i panelen Taggar.
Metod (Word)
 1. Kryssa i Visa | Navigeringsfönstret.
 2. Välj Rubriker.
 3. Gå igenom dokumentet och se att allt som visuellt ser ut som rubriker är uppmärkt som rubriker.
 4. Klicka på varje rubrik och kontrollera (under fliken Start) att en rubrikformatmall på rätt nivå är markerad.
Avsnitt
10.2.4.6 AA
Förutsättningar
Dokumentet innehåller rubriker.
Kontroll
Alla rubriker beskriver ämnet eller syftet med det avsnitt som följer.

Tomma taggar

Avsnitt
10.1.3.1 A
Förutsättningar
Dokumentet använder taggat format.
Kontroll
Tomma taggar används inte för att skapa mellanrum, eller för andra rena presentationssyften.

Länkar

Avsnitt
10.2.4.4 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller länkar.
Kontroll
Syftet med varje länk framgår utan omgivande sammanhang, eller åtminstone tillsammans med texten som föregår länken (i samma stycke).
Undantag
Syftet med länken är oklart även för personer utan funktionsnedsättning.

Om en länk innehåller en bild, kontrollera dess textalternativ (se Textalternativ) för att se att den förmedlar länkens syfte.

Avsnitt
10.1.4.3 AA
Förutsättningar
Dokumentet innehåller länkar.
Kontroll
Länktexten har ett kontrastförhållande på minst 4,5:1 mot bakgrunden. Om textstorleken är minst 18 punkter (24px) eller 14 punkter (19px) fetstil är kravet 3:1.
Kontroll
Om länkfärgen är den enda visuella indikeringen ska den ha ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande icke-länkad text.
Avsnitt
10.1.4.1 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller länkar.
Kontroll
Färg används inte som det enda visuella sättet att indikera länkar bland icke-länkad text.
Exempel
Länkar i brödtext är understrukna eller visas med fet eller kursiv stil, har en ikon som visar att de är klickbara, eller har en kontrast på minst 3:1 mot omgivande icke-länkad text.
Avsnitt
10.1.3.3 A
Förutsättningar
Det finns länkar som använder enbart bilder (ikoner) eller symboler för att förmedla relevant information.
Kontroll
Länkar som bara förmedlar information via bilder eller symboler som kräver synförmåga för att uppfatta går även att uppfatta utan synförmåga.
Exempel
Ikoner används för att indikera dokumentformat, extern länk, länk som öppnas i nytt fönster, etc. Informationen förmedlas också på ett maskinläsbart sätt till hjälpmedel.

Sensoriska kännetecken

Avsnitt
10.1.3.3 A
Förutsättningar
Det finns instruktioner i dokumentet som behövs för att förstå eller hantera innehållet.
Kontroll
Instruktioner till användaren hänvisar inte enbart till komponenters sensoriska kännetecken såsom färg, storlek, placering, orientering eller ljud.
Exempel
Otillåtna hänvisningar: ”den runda knappen”, ”den gröna rutan”, ”det bredaste fältet”, ”menyn till vänster”…

Bilder

För personer utan synförmåga är det absolut nödvändigt att all information som inte är text också finns som text.

Textalternativ för bilder

Avsnitt
10.1.1.1 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller bilder.
Kontroll
Informationsbärande bilder har ett textalternativ som förmedlar samma information som bilden i det aktuella sammanhanget.
Kontroll
Bilder som förmedlar känsla snarare än fakta har textalternativ som förmedlar känslan, inte en saklig beskrivning av motivet.
Kontroll
Förgrundsbilder som inte förmedlar relevant information har ett tomt textalternativ (eller är artefakter, om det är en PDF).
Metod (PDF)
 1. Välj Ange alternativ text i verktyget Tillgänglighet.
 2. Stega igenom alla bilder i dokumentet och kontrollera att de antingen har en korrekt alternativtext eller har kryssrutan Dekorativ figur markerad.
Metod (Word)
Högerklicka på bilden och välj Formatera bild …. Välj sedan Layout och egenskaper (ikon) och Alternativ text.

Se tillämpningsanvisning för 1.1.1.

Textalternativ av typen ”Bild på…” eller ”…logotyp” bör vi anmärka på, men inte underkänna, eftersom det i slutändan är författaren som avgör vilken information bilden är avsedd att förmedla.

Kontrast i grafik

Avsnitt
10.1.4.11 AA
Förutsättningar
Sidan innehåller diagram, grafer eller annan informationsbärande grafik.
Kontroll
Delar av grafiska objekt som behövs för att förstå innehållet har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande färger.
Undantag
En specifik presentation är en förutsättning för den information som förmedlas.

Bilder av text

Avsnitt
10.1.4.5 AA
Kontroll
Text, inte bilder av text, används för att förmedla information.
Metod
Ett enkelt sätt att testa detta är att markera innehåll med musen. Text markeras vanligen på ett tydligt sätt, till skillnad från bilder.
Undantag
Det specifika utseendet är en förutsättning för den förmedlade informationen – till exempel logotyper.

Detta gäller bilder som i stort sett enbart föreställer text. Bilder med både text och andra grafiska element räknas inte som bilder av text.

Tangentbord

Logisk fokusordning

Avsnitt
10.2.4.3 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller element som det går att navigera till med tangentbordet och navigationssekvensen påverkar betydelsen eller handhavandet.
Kontroll
Fokusordningen avviker inte från den visuella ordningen på ett sätt som gör innehållet svårt att förstå eller använda.
Metod
Navigera genom alla element på sidan med Tabb.

Synlig fokusmarkering

Avsnitt
10.2.4.7 AA
Förutsättningar
Dokumentet innehåller element som det går att navigera till med tangentbordet.
Kontroll
Alla fokuserbara element har en synlig fokusmarkering.
Exempel
En fokusmarkering kan vara en synlig textmarkör i ett inmatningsfält, eller en ram omkring en länk eller en knapp.
Avsnitt
10.1.4.11 AA
Förutsättningar
Sidan innehåller element som det går att navigera till med tangentbordet.
Kontroll
Fokusmarkeringen har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande färger.

Kontextförändring vid fokus

Avsnitt
10.3.2.1 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller fokuserbara element.
Kontroll
Ingen kontextförändring inträffar till följd av att ett element får fokus.

En kontextförändring är en större förändring av innehållet som kan förvirra användare som inte kan överblicka hela sidan samtidigt, om den sker utan förvarning. Exempel: ett nytt program öppnas; ett nytt fönster eller en ny tabbflik öppnas; fokus flÿttas till en annan komponent.

Uppdykande innehåll vid fokus

Avsnitt
10.1.4.13 AA
Förutsättningar
Det finns innehåll som bara visas när ett element får fokus.
Kontroll
Det går att dölja innehåll som visas vid fokus, utan att flytta fokus, såvida inte innehållet visar ett meddelande om felaktig inmatning eller inte skymmer annat innehåll.
Kontroll
Innehåll som visas vid fokus förblir synligt till dess användaren flyttar fokus, väljer att dölja det, eller tills den visade informationen inte längre är relevant.

Hanterbart med tangentbord

Avsnitt
10.2.1.1 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller länkar, knappar, inmatningsfält eller andra interaktiva komponenter.
Kontroll
Alla funktioner i innehållet går att fokusera och hantera via tangentbordet, utan några tidsgränser för varje tangenttryckning.
Undantag
Funktioner där det har betydelse vilken bana användaren flyttar en pekare, inte bara ändpunkterna där operationen inleds och avslutas.

Ingen tangentbordsfälla

Avsnitt
10.2.1.2 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller element som det går att navigera till med tangentbordet.
Kontroll
Det går att navigera ifrån varje fokuserbart element med tangentbordet.

Layout

Kontrast för text

Avsnitt
10.1.4.3 AA
Kontroll
Text och bilder av text har ett kontrastförhållande på minst 4,5:1.
Kontroll
Stor text och bilder av stor text har ett kontrastförhållande på minst 3:1.
Undantag
Inaktiva (”utgråade”) komponenter, dekorativa element, logotyper, text i bilder med annat signifikat visuellt innehåll.

Med stor text menas minst 18 punkter (24px) eller 14 punkter fetstil (19px).

Menyn för textfärg innehåller alternativet Annan färg…
PDF: I redigeringsläge, markera texten, fäll ned menyn för textfärg och välj Annan färg…. Dialogrutan visar färgkoderna.
Menyn för textfärg innehåller alternativet Fler färger… Dialogen Färger visar färgkoderna
Word: Högerklicka på texten, fäll ned menyn för textfärg och välj Fler färger…. Dialogrutan visar färgkoderna.

Flexibel layout

Avsnitt
10.1.4.10 AA
Förutsättningar
Dokumentet är byggt för vertikal skrollning.
Kontroll
Ingen information eller funktion går förlorad och det krävs inte skrollning i två ledder vid displaybredden 320 CSS-pixlar.
Undantag
Innehåll som kräver tvådimensionell layout, såsom bilder, kartor, diagram, video, spel, datatabeller, och liknande.
Metod (PDF)
Zooma in till cirka 400 % och omforma flöde (Ctrl+4).
Avsnitt
10.1.4.10 AA
Kontroll
Ingen information eller funktion går förlorad och det krävs inte skrollning i två ledder vid displayhöjden 256 CSS-pixlar.
Undantag
Innehåll som kräver tvådimensionell layout, såsom bilder, kartor, diagram, video, spel, datatabeller, och liknande.
Metod (PDF)
Zooma in till cirka 400 % och omforma flöde (Ctrl+4).

Det går inte att omforma flödet i PDF-dokument som innehåller formulär, kommentarer, digitala signaturer och ”artefakter” (till exempel sidnumrering, sidhuvud eller sidfot).

Utökade textavstånd [osannolikt]

Avsnitt
10.1.4.12 AA
Förutsättningar
Dokumentet använder en teknik som gör det möjligt att ändra textavstånd (inte PDF eller Office-dokument).
Kontroll

Ingen information eller funktion går förlorad vid utökade textavstånd enligt följande:

 • radavstånd (kägel) till minst 1,5 gånger graden
 • styckemellanrum till minst 2 gånger graden
 • teckenavstånd (spärrning) till minst 0,12 gånger graden
 • ordmellanrum till minst 0,16 gånger graden.

Formulär och användargränssnitt

Uppdykande innehåll vid hover

Avsnitt
10.1.4.13 AA
Förutsättningar
Det finns innehåll som bara visas när pekaren befinner sig över ett element.
Kontroll
Det går att dölja innehåll som visas vid hover, utan att flytta pekaren, såvida inte innehållet visar ett meddelande om felaktig inmatning eller inte skymmer annat innehåll.
Kontroll
Det går att föra pekaren över innehåll som visas vid hover, utan att det försvinner.
Kontroll
Innehåll som visas vid hover förblir synligt till dess användaren flyttar pekaren, väljer att dölja det, eller tills den visade informationen inte längre är relevant.

Ledtexter, instruktioner

Avsnitt
10.3.3.2 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller fält eller komponenter där användaren förväntas göra val eller mata in information.
Kontroll
Det finns ledtexter eller ifyllnadsanvisningar för alla sådana fält eller komponenter. För ett enstaka fält (exempelvis ett sökfält) är det tillräckligt om det finns en beskrivande knapp i anslutning till fältet.
Undantag
Om syftet med fältet är uppenbart för seende krävs ingen synlig ledtext, exempelvis för ett enstaka fält i anslutning till en beskrivande knapp. Då kan det räcka det med en dold ledtext eller exempelvis aria-label som förmedlar informationen till hjälpmedel.
Avsnitt
10.1.3.1 A
Kontroll
Ledtexter är kopplade till det fält de tillhör.
Kontroll
Testa med en skärmläsare.
Avsnitt
10.2.4.6 AA
Förutsättningar
Dokumentet innehåller ledtexter till inmatningsfält eller etiketter för fältgrupper.
Kontroll
Ledtexter och etiketter beskriver syftet med tillhörande fält eller fältgrupp.

Namn, roll, värde

Avsnitt
10.4.1.2 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller användargränssnittskomponenter.
Kontroll
Alla komponenter i användargränssnittet har en roll och ett maskinläsbart namn. Om komponenten har värden är även dessa maskinläsbara.

Etiketter i namn

Avsnitt
10.2.5.3 A
Förutsättningar
Sidan innehåller användargränssnittskomponenter med synlig text.
Kontroll
Det maskinläsbara namnet på en komponent innehåller den synliga texten i komponenten.
Undantag
Tecken som används symboliskt och inte bokstavligt, till exempel ett ”X” för ”stäng” eller ”ta bort”.

Som ”text i komponenten” räknas till exempel ledtexten till ett inmatningsfält eller texten i en knapp, men inte inmatat eller förifyllt innehåll i ett fält.

Detta krav är viktigt för att personer som använder röststyrning ska veta hur de ska hänvisa till komponenten.

Den synliga texten ska helst vara den första delen av namnet.

Sensoriska kännetecken

Avsnitt
10.1.3.3 A
Förutsättningar
Det finns instruktioner i dokumentet som behövs för att förstå eller hantera innehållet.
Kontroll
Knappar eller länkar som enbart innehåller bilder eller symboler som kräver synförmåga för att uppfatta går även att uppfatta utan synförmåga.
Exempel
En knapp som använder en ikonfont i stället för en bild för att visa en ikon har också maskinläsbar information som beskriver roll och syfte.

Kontrast för komponenter

Avsnitt
10.1.4.11 AA
Förutsättningar
Dokumentet innehåller formulärfält, knappar eller andra interaktiva komponenter.
Kontroll
Aktiva komponenter i användargränssnittet har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande färger.
Exempel
Knappar, inmatningsfält, textrutor, kryssrutor, radioknappar, rullgardinslistor, listrutor.

Om en komponents bakgrundsfärg, kantlinje eller droppskugga ger tillräcklig kontrast mot omgivande färger finns inga specifika krav på kontrast mellan bakgrunden och kantlinjen.

En knapp som innehåller text eller en bild behöver inte ha någon synlig avgränsning.

Kontextförändring vid inmatning

Avsnitt
10.3.2.2 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller fält eller komponenter där användaren kan mata in information.
Kontroll
Ingen kontextförändring händer till följd av att man ändrar värdet i en komponent, exempelvis skriver in text, markerar eller avmarkerar en kryssruta eller väljer en radioknapp eller ett alternativ i en rullgardinslista.
Undantag
Användaren informeras om beteendet före användning.

En kontextförändring är en större förändring av innehållet som kan förvirra användare som inte kan överblicka hela sidan samtidigt, om den sker utan förvarning. Exempel: nytt program öppnas, nytt fönster eller ny tabbflik öppnas, förflyttning av fokus, förändring av innehållet som påverkar sidans betydelse. Exempel:

 • Att välja ett alternativ i en rullgardinslista medför inte att en ny sida laddas.
 • Fokus flyttas inte till nästa fält när man matat in ett visst antal tecken.
 • Ett sökresultat uppdateras när man väljer ett filter i en rullgardinslista eller en kryssruta.

Felmeddelanden

Avsnitt
10.3.3.1 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller inmatningsfält med validering av indata.
Kontroll
Felmeddelanden visas med text och det framgår vilket fält som är felande.
Metod

Framkalla valideringsfel, till exempel genom att:

 • lämna obligatoriska fält tomma
 • fylla i fler eller färre tecken än tillåtet i ett fält
 • fylla i bokstäver i numeriska fält
 • fylla i en formellt oriktig adress (utan ”@”) i ett e-postfält
 • fylla i för låga eller för höga värden i numeriska fält
 • fylla i datum på ett otillåtet format, eller ett ogiltigt datum
 • fylla i ogiltiga värden i fält där det framgår att det krävs ett specifikt indataformat.
Avsnitt
10.1.4.1 AA
Förutsättningar
Dokumentet visar felmeddelanden, till exempel vid validering av inmatning.
Kontroll
Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla instruktion eller särskilja ett visuellt element.
Exempel
Felmeddelanden indikeras med röd textfärg i kombination med en kantlinje eller en varningsikon.
Avsnitt
10.3.3.3 AA
Förutsättningar
Dokumentet innehåller formulärfält med kända korringeringsförslag för vissa typer av fel.
Kontroll
Korrigeringsförslagen visas för användaren när man fyller i ett felaktigt värde i fältet.
Exempel
Ett fält accepterar bara heltalsvärden mellan 1 och 10. Om man skriver in andra tecken än siffror visas felmeddelandet ”Fyll i siffror”. Om man fyller i ett numeriskt värde som är mindre än 1 eller större än 10 visas felmeddelandet ”Fyll i ett värde mellan 1 och 10”.
Undantag
Detta skulle innebära en säkerhetsrisk eller förfela syftet med fältet.

Statusmeddelanden

Avsnitt
10.4.1.3 AA
Förutsättningar
Dokumentet presenterar statusmeddelanden.
Kontroll
Statusmeddelanden går att identifiera via sin roll, så att de kan presenteras för användaren av hjälpmedel utan att behöva få fokus.
Metod
Testa helst med en skärmläsare och verifiera att statusmeddelandet läses upp utan att du behöver flytta fokus till det.

Ett statusmeddelande är en förändring av sidinnehållet som inte innebär en kontextförändring och som förmedlar information till användaren om resultatet av en åtgärd, om vänteläge, om förloppet hos en process eller om förekomsten av felmeddelanden.

Specifika typer av inmatningsfält [osannolikt]

Avsnitt
10.1.3.5 AA
Förutsättningar
Dokumentformatet har stöd för att förmedla den förväntade betydelsen för inmatningsfält och dokumentet innehåller inmatningsfält med någon av typerna i tabellen nedan.
Kontroll
Sådana fält har ett maskinläsbart syfte enligt listan nedan.
Fördefinierade syften för inmatningsfält
Beskrivning Typ
Fullständigt namn name
Titel (”Herr”, ”Fru” etc) honorific-prefix
Förnamn given-name
Mellannamn additional-name
Efternamn family-name
Suffix (”Jr”, ”fil. kand” etc) honorifix-suffix
Smeknamn, alias nickname
Yrkestitel organization-title
Användarnamn username
Nytt lösenord (vid byte) new-password
Nuvarande lösenord current-password
Företag, organisation eller liknande organization
Gatuadress (flera rader) street-address
Gatuadress (en rad per fält, rad 1) address-line1
Gatuadress (en rad per fält, rad 2) address-line2
Gatuadress (en rad per fält, rad 3) address-line3
Mest särskiljande nivån i adresser med fyra administrativa nivåer address-level4
Tredje nivån i adresser med minst tre administrativa nivåer address-level3
Andra nivån i adresser med minst två administrativa nivåer; typiskt postort address-level2
Minst särskiljande nivån i adresser; exempelvis län address-level1
Landskod, exemplvis SE för Sverige country
Land, exemplvis Sverige country-name
Postnummer postal-code
Fullständigt namn så som angivet på betalkort etc cc-name
Förnamn så som angivet på betalkort etc cc-given-name
Mellannamn så som angivet på betalkort etc cc-additional-name
Efternamn så som angivet på betalkort etc cc-family-name
Kortnummer på betalkort etc cc-number
Giltighetstid för betalkort etc cc-exp
Månadskomponent i giltighetstid för betalkort etc cc-exp-month
Årskomponent i giltighetstid för betalkort etc cc-exp-year
Säkerhetskod (CVV) för betalkort etc cc-csc
Typ av betalkort etc cc-type
Önskad valuta för en transaktion transaction-currency
Önskat belopp för en transaktion transaction-amount
Önskat språk language
Födelsedatum bday
Dagkomponent i födelsedatum bday-day
Månadskomponent i födelsedatum bday-month
Årskomponent i födelsedatum bday-year
Könsidentitet sex
Webbadress för företaget, personen etc url
Fotografi, ikon eller annan bild för företaget, personen etc. photo
Telefonummer inklusive landskod tel
Landskodskomponent i telefonummer tel-country-code
Telefonnummer utan landskod tel-national
Telefonnummer utan landskod och riktnummer tel-local
Första delen av telefonnummer efter riktnummer, om tvådelat tel-local-prefix
Andra delen av telefonnummer efter riktnummer, om tvådelat tel-local-suffix
Intern anknytning i telefonnummer tel-extension
E-postadress email
URL som representerar en ändpunkt för ett direktmeddelandeprotokoll impp

Tidsgränser [osannolikt]

Avsnitt
10.2.2.1 A
Kontroll
Det finns ingen begränsning för hur lång tid användaren kan interagera med dokumentet, eller delar av det.
Undantag
Tidsgränsen är en nödvändig förutsättning för sidans funktion (exempelvis en tävling eller ett prov), eller är nödvändig av säkerhetsskäl.
Förutsättningar
Det finns tidsbegränsningar, som är mindre än 20 timmar, för sidan.
Kontroll
Tidsgränsen går att stänga av, anpassa, eller utöka till minst 10 gånger ursprungsvärdet.

Udda dokument

Förhindra allvarliga konsekvenser

Avsnitt
10.3.3.4 AA
Förutsättningar
Dokumentet medför att användaren ingår rättsliga åtaganden, utför ekonomiska transaktioner, ändrar/raderar lagrade användardata eller liknande.
Kontroll

Minst ett av följande är uppfyllt:

 • åtgärden går att ångra
 • användaren ges möjlighet att rätta upptäckta inmatningsfel
 • användaren får förhandsgranska och bekräfta inmatade uppgifter innan transaktionen slutförs.

En-knapps snabbtangenter [osannolikt]

Avsnitt
10.2.1.4 A
Förutsättningar
Dokumentet implementerar snabbtangenter som aktiveras med en ensam tangent (bokstav, siffra, skiljetecken eller symbol, utan Ctrl, Skift, Alt eller andra modifierare).
Kontroll

Minst ett av följande är uppfyllt:

 • det går att stänga av snabbtangenten
 • det går att byta ut snabbtangenten så att den använder en eller flera icke skrivbara tangenter (såsom Ctrl eller Alt)
 • snabbtangenten är bara aktiv när komponenten ifråga har fokus.
Metod
Tryck på alla tangenter med skrivbara tecken, ett och ett.

Aktivering av tillgänglighetsfunktioner [osannolikt]

Avsnitt
5.2 EN
Förutsättningar
Dokumentet har dokumenterade tillgänglighetsfunktioner.
Kontroll
Det går att aktivera dokumenterade tillgänglighetsfunktioner för att möta ett specifikt behov utan att det krävs ett handhavande som inte stödjer behovet.

Biometri [osannolikt]

Avsnitt
5.3 EN
Förutsättningar
Dokumentet använder biometriska kännetecken för att identifiera användaren eller för att ge åtkomst till innehållet.
Kontroll
Det finns alternativa sätt (biometriska eller icke-biometriska) att identifiera användaren eller för att ge åtkomst till innehållet, som inte beroende av ett specifikt biometriskt kännetecken.
Exempel
Fingeravtryck, näthinneavläsning, ansiktsigenkänning.

Biometriska metoder som använder skilda biologiska kännetecken ökar chansen att personer med funktionsnedsättning har åtminstone ett av de angivna kännetecknen.

Omvandling [osannolikt]

Avsnitt
5.4 EN
Förutsättningar
Dokumentet har funktioner som omvandlar information eller kommunikation.
Kontroll
Omvandlingen bevarar all dokumenterad icke-proprietär information som tillhandahålls för tillgänglighet, i den mån sådan information ryms i och stöds av målformatet.

Ljud och video [osannolikt]

Textalternativ för tidsberoende medier

Avsnitt
10.1.1.1 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller ljudklipp, animeringar eller filmer.
Kontroll
Varje ljudklipp, animering och film har ett textalternativ som åtminstone ger en beskrivande bestämning av innehållet.
Exempel
En film som visar ett föredrag om webbtillgänglighet har textalternativet ”Föredrag av DIGG om webbtillgänglighet”.

Alternativ för ljud och animeringar

Alternativ för ljudklipp

Avsnitt
10.1.2.1 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller förinspelade ljudklipp.
Kontroll
Varje ljudklipp har ett textalternativ som förmedlar samma information i samma ordning, till exempel en transkription.
Metod
Lyssna på ljudklippet och läs samtidigt transkriptionen, och kontrollera att de stämmer överens. Om mer än en röst, kontrollera att det framgår vem som säger vad.
Undantag
Ljudklippet är ett mediealternativ till text – en ljudversion av innehåll som redan finns som text i dokumentet – och är tydligt märkt som sådant.

Alternativ för animeringar och filmer

Avsnitt
10.1.2.1 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller animeringar eller förinspelad video utan ljud.
Kontroll
Varje animering har ett textalternativ som förmedlar samma information i samma ordning, till exempel en transkription. Alternativt finns ett ljudklipp som ger samma information och är tydligt uppmärkt som ljudalternativ.
Kontroll
Varje ljudlös video har antingen ett textalternativ eller ett ljudspår som förmedlar samma information i samma ordning.
Undantag
Animeringen eller videon är ett mediealternativ till text – en filmversion av innehåll som redan finns som text i dokumentet – och är tydligt märkt som sådant.

Undertexter för hörselskadade

Avsnitt
10.1.2.2 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller video (rörlig bild med synkroniserat ljud).
Kontroll
Ljudinnehållet i filmer har undertexter för hörselskadade.
Metod
Spela filmen (med undertexterna synliga) och kontrollera att allt relevant ljud återges i undertexterna, eller som synlig text i själva filmen.
Undantag
Filmen är ett mediealternativ till text och är tydligt märkt som sådant.

Undertexter för hörselskadade innebär att alla ljud som är relevanta för handlingen finns med i texten; inte bara dialog. Undertexter kan vara öppna (”inbrända” i filmen) eller dolda (separat textning som användaren kan välja att visa eller dölja).

Syntolkning

Avsnitt
10.1.2.5 AA
Förutsättningar
Dokumentet innehåller video med inslag i handlingen som inte går att uppfatta utan synförmåga.
Kontroll
Varje film med relevanta inslag som inte går att uppfatta utan synförmåga har syntolkning (ljudbeskrivning) som förmedlar samma information.
Metod
Spela filmen och kontrollera att allt relevant visuellt innehåll förmedlas av en berättarröst.
Exempel
Textskyltar, namnskyltar för talare, relevanta visuella händelser.
Avsnitt
10.1.2.3 A
Förutsättningar
Dokumentet innehåller video med inslag i handlingen som inte går att uppfatta utan synförmåga, men saknar syntolkning.
Kontroll
Varje film med relevanta inslag som inte går att uppfatta utan synförmåga, men saknar syntolkning, har en transkription som förmedlar samma information.
Metod
Spela filmen och kontrollera att allt relevant visuellt innehåll förmedlas av transkriptionen eller berättarrösten, i rätt ordning.

Syntolkning, eller ljudbeskrivning, innebär att en berättarröst under pauser i dialogen förmedlar inslag i handlingen som inte går att uppfatta utan synförmåga. Ofta innebär detta en alternativ version av hela filmen, då dagens dokumentvisningsprogram och hjälpmedel saknar stöd för alternativa ljudspår eller textbaserad syntolkning.

Funktioner för syntolkning i videospelare från tredje part använder ofta förkortningen AD (audio description) eller symbolen Ett öga med tre cirkellinjer som symboliserar ljudvågor.

Videospelare: undertexter

Avsnitt
7.1.1 EN
Förutsättningar
Dokumentet innehåller video (rörlig bild med synkroniserat ljud) med undertexter.
Kontroll
Det finns en mekanism för att visa/dölja undertexter i filmen.
Metod
Spela filmen, aktivera undertextkontrollen två eller fler gånger och kontrollera att undertexterna visas och döljs.
Avsnitt
7.1.2 EN
Förutsättningar
Dokumentet innehåller video (rörlig bild med synkroniserat ljud) med undertexter.
Kontroll
Undertexterna är synkroniserade med ljudet i filmen.
Metod
Spela filmen, visa undertexterna och kontrollera att de är synkroniserade med ljudet (högst 100 ms fördröjning).
Avsnitt
7.1.3 EN
Förutsättningar
Dokumentet vidaresänder, omvandlar eller spelar in video med synkroniserat ljud.
Kontroll
Textningsinformationen bevaras vid omvandling så att den kan visas enligt avsnitt 7.1.1 och 7.1.2.
Avsnitt
7.1.4 EN
Förutsättningar
Dokumentet innehåller video (rörlig bild med synkroniserat ljud) med undertexter.
Kontroll
Det går att anpassa presentationen av undertexterna efter individuella behov, till exempel textfärg, textkontur, bakgrundsfärg, teckensnitt, storlek och textremsornas opacitet.
Undantag
Om undertexterna är ”inbrända” i filmen.
Avsnitt
7.1.5 EN
Förutsättningar
Dokumentet innehåller video (rörlig bild med synkroniserat ljud) med undertexter.
Kontroll
Det går att få undertexterna upplästa, till exempel via talsyntes eller som separata ljudspår som går att aktivera.
Undantag
Om undertexterna är ”inbrända” i filmen.

Videospelare: syntolkning

Avsnitt
7.2.1 EN
Förutsättningar
Dokumentet innehåller video (rörlig bild med synkroniserat ljud) med syntolkning.
Kontroll
Det finns ett sätt att spela upp syntolkning av filmen.
Metod
Spela filmen och kontrollera att det finns en mekanism för att aktivera syntolkning, antingen via standardljudkanalen eller genom att spela mer än ett ljudspår samtidigt.
Avsnitt
7.2.2 EN
Förutsättningar
Dokumentet innehåller video (rörlig bild med synkroniserat ljud) med syntolkning.
Kontroll
Syntolkningen är synkroniserad med det audiovisuella innehållet.
Metod
Spela filmen, visa syntolkningen och kontrollera att den är synkroniserad med det visuella innehållet.
Avsnitt
7.2.3 EN
Förutsättningar
Dokumentet vidaresänder, omvandlar eller spelar in video med synkroniserat ljud.
Kontroll
Syntolkningsinformationen bevaras vid omvandling så att den kan spelas upp enligt avsnitt 7.2.1 och 7.2.2.

Videospelare: reglage

Avsnitt
7.3 EN
Förutsättningar
Dokumentet innehåller video (rörlig bild med synkroniserat ljud) med undertexter eller syntolkning.
Kontroll
Reglage för att aktivera undertexter och syntolkning finns på samma interaktionsnivå (samma antal klick) som de primära mediereglagen.
Metod
Spela filmen eller filmerna och kontrollera att det går att komma är reglagen för att visa/dölja undertexter och syntolkning med samma antal tryckningar som för att spela/pausa filmen.

Touchskärmar, mobila enheter och pekare [osannolikt]

Kontrollerna i det här avsnittet rör pekare (mus, penna, fingrar), mobila enheter (telefoner, surfplattor) och touchskärmar. Du kan behöva en enhet med touchskärm för att verifiera vissa krav.

Pekargester

Avsnitt
10.2.5.1 A
Förutsättningar
Dokumentet har funktioner som använder komplexa gester.
Kontroll
Funktioner som använder komplexa gester går att utföra med en enda pekare utan rörelseberoende.
Undantag
Komplexa gester är en förutsättning för funktionen.

En komplex gest är en åtgärd som kräver att man använder flera fingrar samtidigt eller är beroende av fingrars eller pekares rörelser, inte bara förflyttningens ändpunkter. Ett exempel är att trycka med två fingrar och dra isär dem för att förstora innehåll. Samma funktion bör då finnas som en vanlig knapp.

Notera att detta gäller funktioner som tillhandahålls av dokumentet (till exempel med hjälp av JavaScript), inte funktioner som är inbyggda i läsaren eller operativsystemet.

Avbryta klick

Avsnitt
10.2.5.2 A
Förutsättningar
Dokumentet har funktioner som utförs med ett finger eller en musknapp.
Kontroll

Minst ett av följade är uppfyllt:

 • ingen del av funktionen utförs när man trycker ned ett finger eller en musknapp
 • funktionen slutförs när man släpper upp fingret eller musknappen och går att avbryta eller ångra
 • att släppa fingret eller musknappen innebär en återställning av den förändring som gjordes vid nedtryckning
 • det är en förutsättning att funktionen utförs vid nedtryckning.

Notera att detta gäller funktioner som tillhandahålls av dokumentet (till exempel med hjälp av JavaScript), inte funktioner som är inbyggda i läsaren eller operativsystemet.

Styrning genom rörelse av hela enheten

Avsnitt
10.2.5.4 A
Förutsättningar
Det finns funktioner som styrs genom att röra hela den mobila enheten.
Kontroll
Funktioner som styrs genom att röra hela den mobila enheten går att utföra med hjälp av komponenter i användargränssnittet och det går att stänga av känsligheten för rörelse av enheten.
Undantag
Rörelsestyrningen sker via enhetens gränssnitt för tillgänglighet eller är en förutsättning för funktionen.

Efterarbete

När du granskat ett dokument

 1. För varje underkänt avsnitt, öka antalssiffran i kolumnen Antal underkända dokument på bladet Dokument.

 2. Sätt dokumentets status till Klar i urvalsdokumentet.