DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Den här manualen beskriver hur Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) utför tillsyn enligt lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Manualen är ett levande dokument som vi uppdaterar löpande.

Granskning

Här finns snabbingångar för de vanligaste granskningsuppgifterna.

Senaste ändringar

Datum Kommentar
Gröna markeringar borttagna ur granskningsprotokollen.
Uppdatering av granskningsmetodik för mobila applikationer.
Ändrad tillämpningsanvisning för 1.4.4, med åtföljande ändring av kontrollmetoder.