DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Anmälningar

DIGG ska ta emot anmälningar enligt 18 § [DOS]. En anmälning kan avse:

Anmälningsprocessen

Processdiagram, anmälningsprocessen Se beskrivningstext efter diagrammet. Anmälning kommer in Diarieför ärendet Skicka ärendet till handläggning Anmälning komplett? nej Anonym anmälning? ja Stäng ärendet nej Begär förtydligande ja Kommer in inom 14 dagar? ja nej Initial bedömning av ärendet Förtydligande kommer in efter >14 dagar Öppna ärendet Omfattas av lagen? ja Lägg som underlag för tillsyn nej Stäng ärendet
Anmälningsprocessen

Registrator tar emot en anmälning, diarieför den och skickar den vidare till handläggning. En handläggare kontrollerar anmälningen. Om anmälningen inte är komplett, och innehåller kontaktuppgifter till anmälaren, begär handläggaren in förtydligande information.

När anmälningen är komplett gör handläggaren en initial bedömning för att se om den rör en offentlig aktör och en digital service som omfattas av [DOS]. I så fall lägger handläggaren till den anmälda digitala servicen i listan med underlag för tillsyn. Utifrån den listan fattar tillsynsansvarig beslut om tillsyn.

Skräppost, ofullständiga anonyma anmälningar och anmälningar som inte rör en offentlig aktörs digitala service eller inte avser 10, 11, 12, 13 eller 15 §§ [DOS] stänger vi utan åtgärd. Det gäller också om handläggaren begär förtydligande och det inte kommer in inom föreskriven tid. Då kan vi emellertid öppna ärendet på nytt om ett förtydligande kommer in senare.