DIGG - Agency for digital government

Skapa tillgänglighetsredogörelse

Skapa eller redigera en redogörelse

Skapa en ny redogörelse

Den här applikationen hjälper dig att ta fram en tillgänglighetsredogörelse för en webbplats eller mobilapplikation, i enlighet med 13 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Redigera ett sparat formulär

Om du sparat ett ifyllt formulär med det här verktyget kan du läsa in det och fortsätta arbeta med det.

Observera att du inte kan ladda upp en webbsida, eller ett dokument (Word, PDF).